KILKA SŁÓW O HISTORII


Pozostałości twierdz i bastionów pochodzące z czasów starożytnych pokazują nam, że wyspa Čiovo, na której zachodniej części znajduje się dziś gmina Okrug, była zamieszkała już w czasach prehistorycznych.
W Cesarstwie Rzymskim wyspa była siedzibą wygnańców, a od V w. schronieniem dla pustelników i eremitów. Gdy wykluczymy pobożnych pustelników, którzy żyli przy malowniczo położonych kościołach, które można podziwiać do dziś, to w długim okresie średniowiecza wyspa nie była zamieszkała.
Sytuacja zmieniła się w 1451 r. z powodu coraz częstszych tureckich napadów, władze weneckie (pod której jurysdykcją był Trogir od 1420 r.) umożliwiły osadnikom dalmackim migrację na sąsiednie wyspy.

BUA, O'CRUX, OKRUK